8. októbra 2022
Napísal: Filip

Dňa 07.10.2022 sa konal online workshop s názvom Moderné metódy testovania reklám. Podujatie sa konalo v rámci KC SPU v Nitre a účastníci mali možnosť dozvedieť sa nové informácie o moderných metódach pri testovaní reklám. Záujemcovia si mohli taktiež pozrieť praktické ukážky testovania vybraných reklám vrátane výstupov. Na online podujatí participovalo 126 účastníkov.