1. septembra 2022
Napísal: Filip

V kreatívnom centre máme radi najmodernejšie technológie. Preto sme sa rozhodli na tohtoročnom veľtrhu Agrokomplex prezentovať aj prostredníctvom digitálnych technológií. Využili sme na to inteligentný digitálny panel s grafickým LCD displejom, tzv. kiosk a aromatizáciu priestoru okolo nášho stánku.  

Zámerom informačného kiosku bolo upútať okoloidúcich návštevníkov prostredníctvom výraznej grafiky zobrazujúcej pomaranče a pritiahnuť ich kroky bližšie. Bežiaca prezentácia informovala záujemcov o našej budúcej činnosti a poskytovala im základné informácie vrátane kontaktov.  

Neoddeliteľnou súčasťou expozície bola aromatizačná jednotka, ktorá v pravidelných intervaloch uvoľňovala do priestoru práve vôňu čerstvých pomarančov. Jej úlohou bolo udržať pozornosť návštevníka na panel, ktorý nielen informoval, ale aj interaktívne zbieral spätnú väzbu vďaka nadefinovaným otázkam. Na základe biometrického snímania tváre sme mohli zistiť relevantnosť danej odpovede z hľadiska pozornosti, vnímania samotnej otázky a k nej prislúchajúcich odpovedí (napríklad výber kladnej odpovede so znechuteným výrazom tváre). 

Aróma marketing sa teší vo svete čoraz väčšej obľube. Vône vytvárajú trvalé spomienky, ktoré si človek podvedome uchováva a čuchové vnemy si pamätá niekoľko rokov. Čuch je jediným zmyslom, ktorý je priamo prepojený s tou časťou mozgu, ktorá riadi naše správanie, určité druhy pamäte a emócie. Preto zacítenie vône vyvoláva okamžité, priame a podvedomé emocionálne reakcie.  

Väčšina svetových výskumov potvrdila, že návštevníci vo vhodne aromatizovaných priestoroch vnímajú kvalitu produktov alebo služieb ako vyššiu, sú ochotní zaplatiť viac alebo trávia viac času v priestoroch bez toho, aby si to uvedomovali.  

Tieto vedecké poznatky si v kreatívnom centre uvedomujeme a chceme, aby naše činnosti boli čo najefektívnejšie aj vďaka použitiu nástrojov ako aróma marketing, biometrického snímania tváre pri spätnej väzbe a interaktívnych technológií.