12. septembra 2022
Napísal: Filip

Festival ITAPA EXPO, ktorý sa konal  9. – 10. septembra 2022  sa za posledné  dve dekády svojej existencie stal najväčšou a najvplyvnejšou konferenciou o digitalizácii a moderných technológiách na Slovensku. Na tomto podujatí KC SPU v Nitre prezentovalo technológie pre získavanie digitálneho obsahu s cielením na viaceré zmysly súčasne (zrak, sluch a čuch). Keďže konferencia formuje verejný diskurz v oblastiach ako digitalizácia, zdravotníctvo, ekonomika, podpora inovácií a kybernetická bezpečnosť KC SPU Nitra priblížilo verejnosti aj nové možnosti získavania spätnej väzby bez vedomej účasti návštevníkov prostredníctvom špeciálnych kioskov s funkciou zberu nevedomej spätnej väzby. Každoročne toto podujatie navštívi viac ako 150 významných rečníkov a stovky účastníkov.