5. novembra 2022
Napísal: Filip
V dňoch 18. a 19. októbra 2022 sa v Bratislave uskutočnila konferencia COINTT 2022, ktorej hlavným tematickým zameraním bolo Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií. Na podujatí doc. Ing. Jakub Berčík, PhD. zodpovedný za oddelenie reklamy v rámci panelovej diskusie s názvom „Zvýšenie povedomia o vzniku spin-off spoločností v  akademickom prostredí“ vyzdvihol nefinančné formy podpory zo strany KC SPU v Nitre pre začínajúcich podnikateľov.  Faktom je, že zakladanie spin-off spoločností v akademickom prostredí predstavuje v našich podmienkach najmenej využívaný spôsob komercializácie duševného vlastníctva. Do veľkej miery to súvisí s komplexnosťou samotného procesu, no predmetom diskusie boli aj ďalšie faktory, ktoré predurčujú tento stav.